Avís legal

Totes i cadascuna de les planes web localitzables sota els dominis mypocket.news, benefiksound.com i els seus respectius subdominis i subdirectoris, així com el seu contingut, són propietat de l’Associació Juvenil My Pocket News, amb domicili social a Sant Boi de Llobregat (per privacitat, consulta el nostre domicili social a través del nostre email), amb NIF número G-67569087, constituïda per temps indefinit i inscrita al registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 67.865.

L’accés al lloc web i la utilització dels seus continguts i serveis, s’ha d’efectuar d’acord amb la legislació vigent en matèria de marques, noms comercials, patents, propietat intel·lectual i industrial, i serveis de la informació, així com qualsevulla legislació concordant aplicable.

Aquesta pàgina web obté ingressos mitjançant publicitat oferida per AdSense.